Mezinárodní akademie pro studium instruktorů jógy

 

Program výuky pro instruktory jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) zahrnuje 200 hodin a trvá 7 měsíců. Výuka studentů zahrnuje všeobecné předměty (obecná část) a úzce specializované předměty a přednášky o filozofii jógy, psychologii jógy, metodice výuky jógy, teorii jógy a praxi jógy. Program výuky pro instruktory jógy probíhá v souladu s mezinárodními standardy a pod profesionálním vedením prof. dr. Predraga Nikiče – mezinárodního mistra jógy a univerzitního profesora. Program výuky pro instruktory jógy byl schválen příslušným ministerstvem (rozhodnutí č. 029/2016-50).

Po ukončení programu odborného výcviku instruktora jógy se získává certifikát – osvědčení a možnost pracovat jako instruktor jógy. Instruktoři jógy mají možnost zúčastnit se představení jógy, stát se členy Mezinárodní společnosti pro mezidisciplinární výzkum v oblasti jógy, stejně jako možnost stát se členy České federace jógy a YFE. Jóga kempy se organizují každý rok jako forma kontinuální výuky pro instruktory jógy.

Akademický přístup józe se opírá o původní spisy velkých autorit: Jóga sútry od Pataňdžaliho, Upanišady, Hatha jóga Pradípiká, Gheranda Samhita, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplinu vlastního rozvoje. Bereme v úvahu a rozvíjíme různorodost, a proto máme studenty různých ras, náboženství a stáří. Teorie jógy a praxe jógy se studují podrobně od samého počátku, takže předchozí znalosti nejsou nutné. Studenti se učí, jak dát obsah svému životu, jak ho obohatit. Učí se o konceptu Jivamukti, jak integrovat svobodu a osvobodit se od všech spojení a přiblížit se konceptu: ”Žij v lásce a čiň dobré skutky”.

Cena zahrnuje: školné (teoretická a praktická výuka), studijní materiály (video- a textové materiály, literatura), potvrzení (certifikát).

Pro více informací, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: yoga.federation.of.europe@gmail.com.

Comments are closed.