O nás

CFY_novi_fialovaČeská federace jógy (ČFJ) sdružuje instruktory jógy a centra jógy za účelem dosažení stálého vzdělávání a zkvalitňování profese instruktora jógy, podporuje instruktory jógy v soustavném prohlubování znalostí o praktických metodách jógy a zohledňuje některé rozměry filosofie jógy stejně jako zachování a podporu standardů jógy, které vyplývají z jógové praxe. ČFJ je právnickou osobou. ČFJ je členem Evropské federace jógy.

Základním cílem ČFJ je šíření učení jógy jako životního stylu, šíření filozofie jógy a podpora odborného rozvoje instruktorů jógy. ČFJ v rámci své činnosti zejména

  1. podporuje a organizuje cvičení jógy,
  2. organizuje veřejné akce na podporu jógy,
  3. rozvíjí u svých členů dodržování zásad života podle jógy,
  4. podporuje odbornou činnost v oblasti jógy, organizuje odborné semináře, shromažďuje a zpracovává vědeckou a odbornou literaturu o józe,
  5. vydává publikace o józe a činnosti sdružení,
  6. koordinuje činnost členů,
  7. provádí další činnosti s cílem rozvíjet jógu,
  8. rozvíjí spolupráci s podobnými sdruženími, kluby a svazy v tuzemsku a v zahraničí.

22. dubna 2013 se mezinárodní mistr jógy prof. Dr. Predrag Nikić zúčastnil oslavy vzniku České federace jógy v Praze a poděkoval předsedkyni Mgr. Brankice Kubátové, Ph.D. za dosavadní úsilí o podporu jógy. Prof. Dr. Predrag Nikić během návštěvy přednesl přednášku s názvem: Jóga a hospodaření s energiemi. Přednáška byla určena pro dlouhodobé praktikanty cvičení České federace jógy.

Fotky z založení České federace jógy 2013

Comments are closed.