Pokyny pro cvičící

Program cvičení jógy má za cíl udržení harmonie. Cvičení pomáhají neutralizovat problémy vyvolané napětím a stresem, relaxují, ovlivňují normalizaci tělesné váhy, odstraňují tukové vrstvy, zlepšují odstraňování toxinů, krevní oběh a správné držení těla. Cvičení podněcují osobní i profesionální rozvoj, posilují soustředění a sebekontrolu, která je podstatná pro dobré vykonávání každodenních povinností.

  • Jógu mohou cvičit muži i ženy každého věku bez ohledu na to, jestli již mají zkušenosti se cvičením jógy
  • Na hodinu jógy si s sebou vezměte podložku pro cvičení (pokud ji máte) a vlastní velký ručník
  • Jóga se cvičí v ponožkách nebo naboso
  • Oblečení, ve kterém budete cvičit, by mělo být pohodlné
  • Nejezte alespoň 1 hodinu před a 30 minut po cvičení jógy
  • Osobám se zdravotními problémy se doporučuje před cvičením jógy konzultovat svého lékaře

Comments are closed.